Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Anlaşmalı boşanma davası; eşlerin, boşanmanın şartları üzerinde, kendi aralarında anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür. Eşlerin, boşanmayı anlaşarak gerçekleştirebilmeleri için bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar, TMK.’nın 166/3. maddesinde sayılmış olup, anılan kanun hükmü aşağıdaki şekildedir. TMK: Madde 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin […]

Boşanma Davası

BOŞANMA DAVASI Evlilik ilişkisine son veren hallerden birisi de boşanmadır. Boşanma, hâkim tarafından verilen kararla ve kanunda sınırlı sayıda düzenlenen sebeplerden birine dayalı olarak gerçekleşebilir. Eşler, müşterek hayatı sürdürürken çeşitli sorunlarla karşılamakta ve bu sorunlar tarafları boşanma sürecine götürmektedir. Kanun koyucumuz; boşanma, boşanmanın şartları, nafaka ve velayet başta olmak üzere boşanma davasının fer’ileri hakkındaki düzenlemeleri […]

Tedbir Nafakası

NAFAKA TÜRLERİ – TEDBİR NAFAKASI Tedbir nafakası, boşanma ve ayrılık davası süresi boyunca, maddi gücü daha az olan eşe, diğer eş tarafından; barınma, geçinme, çocukların bakım ve korunma vb. ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ödenen nafakadır. Tedbir nafakasına, boşanma ve ayrılık davası sürecinde hükmedilebileceği gibi, bu davalardan bağımsız olarak, ayrı yaşamada haklı olduğunu ispatlayan eş tarafından da […]

Nafakanın Uyarlanması Davası

NAFAKANIN UYARLANMASI DAVASI Nafakanın uyarlanması davası, uygulamada çoğunlukla nafakanın artırılması talepli olarak karşımıza çıkmakla birlikte, zamanın şartlarına ve tarafların maddi durumlarındaki değişikliklere göre nafakanın artırılması, azaltılması veya tamamen kaldırılması talepli olarak açılabilmektedir. TMK.’ nın 176/4 ve 331. maddeleri doğrultusunda ödenen nafakanın miktarında değişiklik yapılabilmesi mümkündür. TMK. Madde 176/4 : “…Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin […]

Boşanma Davası – Manevi Tazminat

BOŞANMA DAVASI – MANEVİ TAZMİNAT Evlilik birliğindeki eşlerden biri, boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasının sonuçlanmasının ardından bir yıl içinde açacakları ayrı dava ile birlikte diğer eşten, boşanma sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bu husus, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş olup, düzenlenen madde hükmü şöyledir: TMK. Madde 174/2: “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik […]

Boşanma Davası – Maddi Tazminat

Hukuk sistemimiz gereğince, taraflar boşanma davasıyla birlikte veya boşanma davası sonuçlandıktan sonra açacakları başka bir dava ile diğer taraftan belirli şartlar altında maddi tazminat ve manevi tazminat talep edebilmektedirler. Ayrıca taraflar arasındaki boşanma davası devam ederken de eşler birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerdir. Bu durumda ise hakim tarafından boşanma davasının tazminat davası için […]

Nafaka Türleri – Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası; boşanmanın gerçekleşmesinden sonra yoksulluğa düşen eşe, maddi gücü daha fazla olan diğer eş tarafından ödenen nafakadır. Maddi olarak daha iyi durumda olan eşin, diğer eşe yardım yükümlülüğü de diyebiliriz. Yoksulluk nafakası ile ilgi hüküm, Türk Medeni Kanunu’ muzun 175. maddesinde düzenlenmiş olup, şu şekildedir: TMK. Madde 175: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru […]

Call Now Button0 (553) 979 08 87