Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatlarda düzenleme altına alınmış bulunan; hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatlarını kapsayan bir alt dalıdır. Ticaret Hukuku; İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenleyen hukuk kurallarının üst kavramıdır.

Ticari şirketler ile şirketlerin ortaklık yapıları, genel kurulları, kar paylaşımı, ortaklıktan çıkarmalar, ticari alacak ve borç ilişkileri, kıymetli evraklar, çek, senet, bono vb. konular Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır.

Şirketlerin ticari faaliyetlerinin mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, bu süreçlerde avukat danışmanlığından yararlanılması, ortaya çıkan problemlerin çözümünü hızlandırabildiği gibi, hukuki sorun ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının engellenmesine de katkı sağlamamaktadır. Avukat Melih ÇELİK Hukuk Bürosu olarak, ticari şirket ve işletmelere hukuki danışmanlık, dava ve icra takipleri konusunda hizmet sunmaktayız.

Call Now Button0 (553) 979 08 87