İş Hukuku

İş Hukuku kavramı; 4857 Sayılı İş Kanunu ve sair mevzuatlarda düzenleme altına alınmış olan işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalını tanımlamaktadır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram genel tatilde çalışma alacağı ve işe iade davaları başta olmak üzere işçi ile işveren arasındaki sayısız uyuşmazlıklar her yıl binlerce davanın konusunu teşkil etmektedir. İşçiler, hangi hallerde kıdem ve ihbar tazminatı alabilecekleri, yıllık izin hakları, fazla mesai alacaklarının  hesaplanması vb. birçok sorunun çözümü noktasında Avukat Melih Çelik Hukuk Bürosu, müvekkillerine danışmanlık, dava ve icra takibi hizmetleri sunmaktadır. İşçilerin ve işverenlerinin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerinin bilinmesi, uyuşmazlıkların adilane ve hızlı bir şekilde çözüme katkı sağlamaktadır. Avukat Melih Çelik Hukuk Bürosu, Samsun ve çevre iller başta olmak üzere, işçilik alacakları ve iş hukuku danışmanlığı konularında tüm Türkiye’de müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.

Şirketler Parmak İzi İle Mesai Takibi Yapabilir Mi?

Günümüzde pek çok şirketin, personellerin iş yeri giriş-çıkış takibini parmak okutma veya yüz tarama olarak bilinen sistem ve yöntemlerle yaptığı ...
Detaylı Bilgi

Şirketler, Çalışanların Adli Sicil Kayıtlarını İsteyebilir Mi?

ŞİRKETLER, ÇALIŞANLARIN ADLİ SİCİL KAYITLARINI İSTEYEBİLİR Mİ?  7/4/2016 tarihinde yayımlanarak hayatımıza giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’ veya ...
Detaylı Bilgi
Call Now Button0 (553) 979 08 87