Tasarrufun İptali Davası (Mal Kaçırma Kastı )

Genel Olarak Tasarrufun iptali davası; borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarruflarını, davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde hükümsüz hale getirmeye yarayan bir dava veya borçlunun alacaklısını zarara sokmak kastıyla malvarlığından çıkarmış olduğu mal ve hakların veya bunların yerine geçen değerlerin, tasarruftan zarar gören alacaklının alacağını elde etmesi amacıyla dava açarak tekrar borçlunun malvarlığına geçmesini sağlayan […]

Trafik Kazası Sebebiyle Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Tazmin Edilebilir Mi? Araç Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de resmi verilere göre 2021 yılında 998.390 maddi hasarlı trafik kazası gerçekleşmiştir. Maddi hasarlı trafik kazalarında, taraflar, zararlarını sigorta şirketlerinden tazmin edebilmektedir. Tarafların, zararlarını tam olarak tazmin edemediklerini düşündükleri noktada ise başvurabilecekleri hukuki yollar mevcuttur. Bu yollardan bir kısmı, kazaya karışan araçların değer kaybına ilişkindir. Araç değer kaybı için taraflar; araç değer kaybı tazminatı davası […]

Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Anlaşmalı boşanma davası; eşlerin, boşanmanın şartları üzerinde, kendi aralarında anlaşarak mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür. Eşlerin, boşanmayı anlaşarak gerçekleştirebilmeleri için bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar, TMK.’nın 166/3. maddesinde sayılmış olup, anılan kanun hükmü aşağıdaki şekildedir. TMK: Madde 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin […]

Boşanma Davası

BOŞANMA DAVASI Evlilik ilişkisine son veren hallerden birisi de boşanmadır. Boşanma, hâkim tarafından verilen kararla ve kanunda sınırlı sayıda düzenlenen sebeplerden birine dayalı olarak gerçekleşebilir. Eşler, müşterek hayatı sürdürürken çeşitli sorunlarla karşılamakta ve bu sorunlar tarafları boşanma sürecine götürmektedir. Kanun koyucumuz; boşanma, boşanmanın şartları, nafaka ve velayet başta olmak üzere boşanma davasının fer’ileri hakkındaki düzenlemeleri […]

Tedbir Nafakası

NAFAKA TÜRLERİ – TEDBİR NAFAKASI Tedbir nafakası, boşanma ve ayrılık davası süresi boyunca, maddi gücü daha az olan eşe, diğer eş tarafından; barınma, geçinme, çocukların bakım ve korunma vb. ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla ödenen nafakadır. Tedbir nafakasına, boşanma ve ayrılık davası sürecinde hükmedilebileceği gibi, bu davalardan bağımsız olarak, ayrı yaşamada haklı olduğunu ispatlayan eş tarafından da […]

Nafakanın Uyarlanması Davası

NAFAKANIN UYARLANMASI DAVASI Nafakanın uyarlanması davası, uygulamada çoğunlukla nafakanın artırılması talepli olarak karşımıza çıkmakla birlikte, zamanın şartlarına ve tarafların maddi durumlarındaki değişikliklere göre nafakanın artırılması, azaltılması veya tamamen kaldırılması talepli olarak açılabilmektedir. TMK.’ nın 176/4 ve 331. maddeleri doğrultusunda ödenen nafakanın miktarında değişiklik yapılabilmesi mümkündür. TMK. Madde 176/4 : “…Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin […]

Boşanma Davası – Manevi Tazminat

BOŞANMA DAVASI – MANEVİ TAZMİNAT Evlilik birliğindeki eşlerden biri, boşanma davası ile birlikte veya boşanma davasının sonuçlanmasının ardından bir yıl içinde açacakları ayrı dava ile birlikte diğer eşten, boşanma sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bu husus, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlenmiş olup, düzenlenen madde hükmü şöyledir: TMK. Madde 174/2: “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik […]

Şirketler Parmak İzi İle Mesai Takibi Yapabilir Mi?

Günümüzde pek çok şirketin, personellerin iş yeri giriş-çıkış takibini parmak okutma veya yüz tarama olarak bilinen sistem ve yöntemlerle yaptığı bilinmektedir. Ancak pek çok işveren, bu yöntemle mesai takibi yapılmasının hukuki yönünü ve karşılarına çıkabilecek olan yaptırımlardan haberdar değildir. Bu yazımda, parmak izi (parmak okutma) ile yüz tarama sistemlerinin mesai takibi için kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin […]

Şirketler, Çalışanların Adli Sicil Kayıtlarını İsteyebilir Mi?

ŞİRKETLER, ÇALIŞANLARIN ADLİ SİCİL KAYITLARINI İSTEYEBİLİR Mİ?  7/4/2016 tarihinde yayımlanarak hayatımıza giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’ veya ‘’KVKK’’), birçok alanda olduğu gibi iş hayatında ve  işçi-işveren ilişkilerinde de önemli değişikliklere sebep olmuştur. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek […]

Boşanma Davası – Maddi Tazminat

Hukuk sistemimiz gereğince, taraflar boşanma davasıyla birlikte veya boşanma davası sonuçlandıktan sonra açacakları başka bir dava ile diğer taraftan belirli şartlar altında maddi tazminat ve manevi tazminat talep edebilmektedirler. Ayrıca taraflar arasındaki boşanma davası devam ederken de eşler birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerdir. Bu durumda ise hakim tarafından boşanma davasının tazminat davası için […]

Call Now Button0 (553) 979 08 87